MUMS RŪPI JŪSŲ PRIVATUMAS

Siekdami Jūsų pasitikėjimo, saugome ir gerbiame Jūsų privatumą. Įsipareigodami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą, kuriame vertę mūsų klientų, verslo partnerių ir kitų asmens duomenis teikiančių asmenų pasitikėjimui.

Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad Jūs, dalindamiesi savo asmeniniais duomenimis su mumis, jaustumėtės saugiai. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Mes esame patvirtinę Asmens duomenų tvarkymo UAB „A sprendimai“ taisyklių aprašą, kuriame esame apibrėžę asmens duomenų tvarkymo politiką. Nustatėme duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką ir valdymo procesą bei duomenų apsaugos techninių bei organizacinių priemonių taikymą bendrovėje.