Aprašymas:

1. Paslaugos, susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu:

  • Projekto pirkimų plano vykdymo stebėsena ir valdymas.
  • Pasiūlymų rengimo reikalavimai.
  • Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos.
  • Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai teikėjams.
  • Kita privaloma ir rekomenduojama informacija.
  • Atsakymų projektai į teikėjų teikiamus paklausimus.
  • Teikėjų pasiūlymų vertinimas.
  • Pretenzijų nagrinėjimas.