Aprašymas:

Veiklos analizė  ir modeliavimas – tai organizacijos procesų identifikavimas, peržiūra, aprašymas ir vizualinis pateikimas siekiant padaryti juos efektyvesnius ir skaidresnius.

Veiklos procesų analizės ir modeliavimo nauda:

  • Identifikuojamos organizacijos vykdomos veiklos probleminės sritys, nustatomos jų šalinimo ir veiklos efektyvumo didinimo priemonės.
  • Nustatomos ir įvertinamos su veiklos valdymu susijusios rizikos rūšys.
  • Įvertinamos organizacijos veiklos tęstinumo galimybės.
  • Susisteminami organizacijos veiklos procesai, kurie tampa aiškesni organizacijos darbuotojams.
  • Geriau koordinuojama padalinių veikla, pasiekiamas glaudesnis bendradarbiavimas tarp jų.
  • Atrandami būdai, kaip dirbti greičiau ir pasiekti geresnių rezultatų.