Aprašymas:

Veiklos audito tikslas – įvertinti, ar organizacija savo veiklą vykdo vadovaudamasi taupumo, efektyvumo ir rezultatyvumo principais bei nurodyti veiklos tobulinimo galimybes.

Veiklos audito sritys:

  • Visapusiškas organizacijos vidaus auditas.
  • Atskiros veiklos srities auditas.
  • Atskirų projektų auditas.
  • Atskirų faktų auditas (vidaus kontrolės, efektyvumo ar rezultatyvumo įvertinimas).

Veiklos audito nauda:

  • Įvertinama, kiek ekonomiškai, efektyviai ir veiksmingai organizacija naudoja savo materialinius, darbo ir finansinius išteklius.
  • Identifikuojamos vadybos problemos.
  • Įvertinama, ar sukurta tinkama vadybos politika.
  • Įvertinama, ar veiklos ir darbo organizavimo valdymas padeda efektyviai bei mažiausiomis sąnaudomis siekti nustatytų veiklos tikslų.