Aprašymas:

 Esate valstybės tarnautojas? Ieškote mokymų darbuotojams?

Per ilgą kompanijos gyvavimo laikotarpį turime sukaupę didelę patirtį viešojo sektoriaus mokymų organizavimo srityje, tad parenkame Jūsų mokymams reikalingus ir aukščiausią kvalifikaciją turinčius lektorius bei pasirūpiname kitais Jums rūpimais mokymų organizavimo klausimais.

SVARBU: Mokymų temos, pateiktos žemiau – gali būti formuojamos, tikslinamos ar visiškai keičiamos konkrečiai pagal kliento poreikius (temos gali būti taikomas ir komerciniam sektoriui)

Organizuotų mokymų programos valstybės tarnautojams:

 • Rizikos sveikatai vertinimas
 • Darbo teisė praktikams
 • Projektų vadyba
 • Efektyvaus ugdomojo vadovavimo formulė (Koučingas)
 • Streso ir konfliktų valdymas
 • Valstybės tarnautojų įvadinio mokymo programa
 • Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida, įvaizdžio kūrimas
 • Kūrybiškas mąstymas. Efektyvios veiklos metodai ir kelias į išskirtinumą
 • Kokybės vadybos sistemos procesų modelio taikymas viešajame sektoriuje
 • Meno terapija vadybinių kompetencijų ugdymui ir motyvacijos stiprinimui
 • Organizacijos veiklos apskaitos mokymai
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektinių pasiūlymų, paraiškų rengimas, teikimas, praktiniai pavyzdžiai
 • Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektų administravimas, praktiniai pavyzdžiai
 • Personalo valdymo mokymai
 • Finansų valdymo mokymai
 • Situacinė lyderystė
 • Esamos kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2008 standarto reikalavimus prie naujo kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto reikalavimų. Naujo standarto reikalavimų vykdymas
 • Lyderystės vaidmuo spartesniam paramos administravimui
 • Kūrybiškumas organizacijoje. Veiklos rezultatų gerinimo rezervai
 • Asmeninių vadybinių gebėjimų stiprinimas: Projektų valdymas
 • Savivaldybės iždo apskaita pagal VSAFAS: praktiniai aspektai
 • Viešieji pirkimai
 • Tarptautinės derybos
 • Strateginio planavimo sistemos (sps) naudotojų mokymų programa
 • Praktiniai IT saugumo mokymai “Hack IT to defend IT: Wireless and Web application
 • Praktiniai IT saugumo mokymai „Hack IT to defend IT: Hands on Hacking unlimited“
 • Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus kūrimas ir diegimas
 • Įdiegtos kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus valdymas
 • Kokybės vadybos sistemos pagal LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus auditorių mokymai
 • Įdiegtos kokybės vadybos sistemos valdymas
 • Kokybės vadybos sistemos neatitikčių šalinimas ir pasiūlymai gerinti
 • Klientų aptarnavimo ir konsultavimo mokymai, skatinantys darbuotojų proaktyvumą
 • Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas
 • Buhalterinės apskaitos mokymai
 • Pagarba bendravime – kaip išvengti agresyvių ir pasyvių interakcijų bendravime
 • Pranešimų rengimas ir viešasis kalbėjimas
 • Valstybės tarnautojų profesinės etikos principai ir korupcijos prevencijos būdai ir priemonės
 • Elektroninių dokumentų valdymas. Elektroninio parašo naudojimas, teisinis reglamentavimas
 • Statybos įstatymas, statybos rekonstrukcijos darbų atlikimas
 • Teisinis raštingumas
 • Viešųjų pirkimų organizavimo naujovės ir praktika
 • Finansų kontrolės sistema viešajame sektoriuje. Naujausi teisės aktų pakeitimai
 • Europos Sąjungos finansuojamų projektų apskaita viešajame sektoriuje
 • Esminių ir neesminių klaidų taisymas, vadovaujantis 7 – uoju Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atsakomybės standartu
 • Reprezentacinės išlaidos biudžetinėse įstaigose
 • Tarnybinis protokolas ir etiketas bei įvaizdžio formavimas
 • Vadybinių kompetencijų ugdymas ir motyvacijos stiprinimas
 • Korupcijos prevencija viešuosiuose pirkimuose
 • Nauja standarto ISO 9001:2015 struktūra, reikalavimų pokyčiai ir jų įtaka Žemės ūkio ministerijos veiklos procesams
 • Pasirengimas Kokybės vadybos sistemos priežiūros auditui ir nauji standarto ISO 9001:2015 reikalavimai
 • Praktiniai IT saugumo mokymai
 • Paslaugų projektavimas ir gerinimo galimybės pagal ISO 9001:2015 reikalavimus
 • Kliento poreikių identifikavimas, išpildymas ir pa(si)tenkinimo matavimas
 • Rizikos vertinimas ir valdymas kokybės vadybos sistemoje: atsakomybė ir įsipareigojimai
 • Vidaus auditorių mokymai
 • Efektyvus elektroninės dokumentų valdymo sistemos (eDVS) naudojimas. Organizacijos paskyros administravimas
 • Efektyvus elektroninės dokumentų valdymo sistemos (eDVS) naudojimas. Dokumentų apskaitos duomenų tvarkymas
 • Efektyvus elektroninės dokumentų valdymo sistemos (eDVS) naudojimas. Darbas dokumentų valdymo srityje
 • Efektyvi vidinė komunikacija
 • Antikorupcinė aplinka bei ją sudarančios korupcijos prevencijos, tarnybinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje priemonės ir jų įgyvendinimo procesas Elektrėnų savivaldybėje
 • Grįžtamojo ryšio teikimo ir priėmimo įgūdžių stiprinimas
 • Produktyvi diena: efektyvūs darbo organizavimo įgūdžiai
 • Europos Sąjungos biudžetas
 • Kokybės vadybos sistemos tikslai ir rodikliai
 • Veiklos rizikos valdymas
 • Konfliktų ir streso valdymas
 • Kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001:2015 standarto reikalavimus kūrimas, diegimas ir valdymas
 • Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus
 • Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vidaus auditas
 • Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, vidaus auditas
 • Viešasis kalbėjimas skleidžiant informaciją apie Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa

 

Neradote Jums reikalingos mokymų temos? Kreipkitės į mus el paštu: mokymai@asprendimai.eu ir drąsiai klauskite dėl Jus dominančių mokymų tem

A Sprendimų organizuojamus mokymus veda kvalifikuoti specialistai bei praktikai, kurie mokymų metu analizuoja realius iššūkius, su kuriais susiduria Klientas savo kasdienėje veikloje.

! Mokymų metu užtikrinama aukšta teikiamų paslaugų kokybė ir lektorių kompetencija.