Aprašymas:

1. Projekto finansinės atskaitomybės rengimas:

  • Tinkamas mokėjimo prašymų parengimas.
  • Išlaidų pagrindimo dokumentų surinkimas, priežiūra ir kontrolė.
  • Konsultavimas finansinės dokumentacijos (išlaidų pagrindimo dokumentų) kūrimo, tvarkymo, saugojimo ir kontrolės klausimais.