Aprašymas:

1. Ataskaitų ir kitų su projektu susijusių dokumentų rengimas:

  • Įvadinė projekto vykdymo ataskaita.
  • Ketvirtinės projekto vykdymo ataskaitos.
  • Tarpinės projekto vykdymo ataskaitos.
  • Galutinė projekto vykdymo ataskaita.

2. Kitų veiklą patvirtinančių dokumentų rengimas.

3. Informacijos teikimas projekto sutarties ir jos priedų keitimui.

4. Viešinimo plano parengimas ir įgyvendinimo stebėsena:

  • Viešinimo plano parengimas ir koregavimas pagal pasikeitusią projekto įgyvendinimo situaciją.
  • Viešinimo plano įgyvendinimo stebėsena.

5. Atstovavimas:

  • Kliento atstovavimas ES paramos lėšas administruojančiose įstaigose.