Aprašymas:

Informacijos saugumo politika didina galimybes apsaugoti informacijos turtą ir įgyti suinteresuotų šalių pasitikėjimą.

Informacijos saugumo politikos svarba:

  • Konfidencialios informacijos apsaugojimas nuo nesankcionuotos prieigos arba paviešinimo.
  • Svarbios informacijos apsaugojimas nuo tyčinio arba netyčinio jos pakeitimo.
  • Nuostolių, kylančių dėl sutrikusios IT veiklos, sumažinimas.
  • Optimalių apsaugos priemonių parinkimas, atsižvelgus į galimas grėsmes.

Informacijos saugumo politikos dokumentacijos rinkinį sudaro:

  • Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės.
  • Veiklos tęstinumo valdymo planas.
  • Informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės.
  • Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai.