Aprašymas:

A Sprendimai Jums siūlo:

  • Parengti ir atnaujinti apskaitos vadovą pagal VSAFAS.
  • Parengti apskaitos politiką.

Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos vadovų ir apskaitos politikos dokumentų rinkinį sudaro:

  • Apskaitos politika pagal VSAFAS.
  • Buhalterinės apskaitos registrų sudarymo tvarka.
  • Buhalterinės apskaitos organizavimo tvarka.
  • Finansinių ataskaitų rinkinys ir ataskaitų sudarymo reikalavimai.
  • Buhalterinės apskaitos tvarkų aprašai, kuriuose pateikti galimų ūkinių operacijų ir įvykių registravimo buhalterinėje apskaitoje detalūs nurodymai.
  • Sąskaitų planas.