A sprendimai

A Sprendimai – moderni ir lanksti organizacija, sugebanti greitai ir efektyviai reaguoti į Kliento poreikius. Nuo 2006 metų sėkmingą veiklos patirtį sukaupėme konsultavimo, administravimo bei mokymų organizavimo srityse.

Misija - būti patikimu, kokybiškas paslaugas teikiančiu partneriu, kurį Klientai renkasi pirmiausia.

Vizija - būti pripažintu konsultavimo lyderiu.

A sprendimai

 • Yra įtraukti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
 • Rengia ir nuolat atnaujina turimas valstybės tarnautojams skirtas mokymų programas.
 • Orientuojasi į praktinių įgūdžių ugdymą bei mokymąsi iš patirties, bendrauja su aukščiausios kvalifikacijos dėstytojais praktikais ir pasaulinio lygio partneriais.

Įmonė A Sprendimai, sukaupusi didžiulę darbo patirtį, profesionaliai teikia kokybiškas mokymo paslaugas. Mokymai ir nuolatinis personalo ugdymas yra efektyvi investicija į organizacijos tobulinimą, kuri gali užtikrinti ilgalaikę sėkmę. A Sprendimai sukaupė didelę praktinę patirtį organizuodami mokymus visuose Lietuvos miestuose. Programų išskirtinumas ir privalumas, jog mokymų programa apima visą procesą – nuo kliento poreikių išsiaiškinimo iki konkrečios mokymo naudos. Derindami profesionalų patirtį, įsigilina į Jūsų poreikius ir siūlo optimalius ir labiausiai tinkamus sprendimus Jums. Organizuoti seminarai ir mokymai sulaukė gerų atsiliepimų, tai leidžia spręsti, kad A Sprendimai žengia teisingu keliu.

 

A Sprendimai  2009 m. rugsėjo mėnesį, vadovaudamasi tarptautinių standartų LST EN ISO 9001:2008 reikalavimais, patvirtino kokybės vadybos politiką, kuria remiantis organizacija periodiškai analizuoja ir vertina savo vadybos sistemą, nustato gerinimo galimybes ir jas įgyvendina. Sėkmingai veikiant kokybės vadybos sistemai, A Sprendimai nuosekliai įgyvendina kokybės politikos žingsnius, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, kryptingai siekia užsibrėžtų tikslų.

Nuo 2012 m. balandžio mėnesio A sprendimai vykdo veiklą pagal aplinkos apsaugos vadybos standarto LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus.

2013 m. sausio mėnesį A sprendimai siekdami dar labiau pagerinti savo veiklą ir išsaugoti informaciją, susijusią su Klientais ir organizacijos veikla, įsidiegė ir sertifikavo informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

A Sprendimus verta rinktis, nes:

 • Turi aiškų efektyvių mokymų organizavimo planą.
 • Kartu su Užsakovu sutaria kokių rezultatų norima pasiekti.
 • Įvertina, kur esate dabar.
 • Pasirenka trumpiausią ir efektyviausią kelią į tikslą.
 • Kantriai ir nuosekliai dirba tol, kol pasiekia tikslą.
 • Mokymai gali būti organizuojami Jūsų įstaigoje arba konferencijų salėje bet kuriame Lietuvos regione Jums patogiu metu.
 • Mokymus veda kvalifikuoti specialistai ir darbo patirtį turintys praktikai.
 • Mokymų metu analizuojamos ir sprendžiamos realios Užsakovo problemos.
 • A Sprendimai – moderni ir lanksti kompanija, sugebanti greitai ir efektyviai reaguoti į Užsakovo poreikius, pasiūlyti ir suorganizuoti mokymus

Mūsų partneris:

A Sprendimų specialistų komanda analizuoja viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir jais remiantis rengia buhalterinės apskaitos vadovus. A Sprendimai vieni pirmųjų Lietuvoje užbaigė projektą, kurio metu buvo sukurtas buhalterinės apskaitos vadovas pagal VSAFAS. Rengiant apskaitos vadovus, atkreiptas dėmesys, kad įgyvendinant viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės reformą, kyla poreikis nuoseklių VSAFAS mokymų, kurių metu įstaiga turi galimybę išsamiai susipažinti su naujaisiais standartais. Siekiant, kad apskaitos reforma įstaigoje vyktų sklandžiai ir būtų sėkmingai įgyvendinta, mokymų metu A Sprendimų lektoriai paprastai ir aiškiai apžvelgia viešojo sektoriaus standartus panaudodami praktinius pavyzdžius.